Artikelindex

 

 

 

 

 

 

 

 

 

'For the pride of the community

 

 

 

De eerste drie graden van de AASR (klasse 1, zie het overzicht aan het einde van dit artikel), de symbolieke graden, worden in Nederland niet beoefend door de Opperraad, aangezien ze worden verleend onder het wettig gezag van regelmatige en autonome Grootloges. Thans wordt in Nederland gewerkt in de volgende graden: Geheim Meester (4de graad), Ridder van het Rozekruis (18de graad), Ridder van de Koninklijke
Bijl, Prins van de Libanon (22ste graad), Ridder van de Zon, Prins Adept (28ste graad), Groot-Uitverkoren Ridder Kadosh, Ridder van de Zwart-Witte Adelaar (30ste graad), Grootinspecteur-Inquisiteur- Commandeur (31ste graad), Subliem Prins van het Koninklijk Geheim (32ste graad) en Soeverein Grootinspecteur-Generaal (33ste graad). De overige graden worden per communicatie verleend, waarbij de bestudering van alle graden, dus ook die waarin men niet wordt ingewijd, ten zeerste wordt aangemoedigd.
Om het bijzondere van de Nederlandse werkwijze in de AASR nader aan te stippen, is het dienstig nog eens te beklemtonen dat de praktijk binnen de AASR per land verschilt. In Amerika b.v., het 'moederland' van de AASR als huishoudelijk instituut, ligt de nadruk in de ritualistiek apert op morele, godsdienstige en ethische thema's, al dan niet doorspekt met sterk nationalistisch getinte motieven. In de 19de eeuw had men kennelijk weinig affiniteit met de oorspronkelijke ritualen, zodat de kennis daarvan snel verwaterde. Hierin speelt vooral een rol de grote invloed van de in 1859 tot Soeverein Grootcommandeur van de Southern Jurisdiction benoemde advocaat Albert Pike (1809-1891), wiens lijvige en vol bedenkelijke syncretismen staande boek Morals and Dogma ook nu nog overwegend dient als richtsnoer voor de arbeid in de Amerikaanse AASR. De initiaties zelf hebben een sterk massaal en uiterlijk karakter. Daarnaast ligt in de tegenwoordige V.S. het accent bij de Vrijmetselarij in het algemeen en de AASR in het bijzonder vooral op het charitatieve vlak en voorts speelt het rang-, resp. status-element een niet geringe rol.6 Hier geldt (niet alleen in de Vrijmetselarij trouwens!) als uitgangspunt dat men werkt 'for the pride of the community'.