Artikelindex

 

 

 

 

 

 

 

Samen op weg

 

Een belangrijk doel van de Schotse Ritus is het aankweken en versterken van de onderlinge band met alle in binnen- en buitenland werkende en door de Orde erkende maçonnieke organisaties.

 

De Orde neemt deel aan een gestructureerd overleg met meer dan vijftig buitenlandse Schotse Grootmachten. Zij erkennen elkaar als gelijkgericht en met verwante doelstelling. Deze organisaties, elk van hen mede bepaald door geschiedenis van eigen land en cultuur, ontmoeten elkaar ieder-jaar-weer op een internationale conferentie, telkens in een ander land. De autonomie van elke Opperraad van de Schotse Ritus, vastgelegd in de Grote Constituties van 1786, wordt bij dit overleg gerespecteerd. Doel is het uitwisselen van ervaring, het aanvaarden en handhaven van normen en uitgangspunten en overleg over de inhoud van de beoefende rituelen. Het is hetzelfde doel dat loges ooit bewoog de grootloge op te richten: ‘behoud dezelfde landmerken dan zal de weg die men gaat parallel en verwant blijven’. Zo blijft de taal die men spreekt dezelfde en blijft men hetzelfde doel beogen. Zo blijf je ‘samen op weg’.