Artikelindex

 

"Eenheid, Verdraagzaamheid en Vooruitgang"

is het thema van De Schotse Ritus, die in 1912 in ons land is opgericht. Zij is naast de werkwijze in de Loges van de Vrijmetselarij, de over de wereld meest uitgebreide maçonnieke organisatie. Over de hele wereld is De Schotse Ritus te vinden, vooral in de Verenigde Staten waar zij als eerste is opgericht. 
Ruim 1100 vrijmetselaars hebben naast hun werk in de Loge gekozen om ook in De Schotse Ritus te arbeiden !!

 In de Loges wordt er gewerkt volgens de zogenaamde Bouw- en Lichtsymboliek, er zijn echter meer facetten te ontdekken aan die diamant die Vrijmetselarij heet. Het is een huis met vele kamers !!

Het hoofdaccent ligt op het normale werk in de Loge, met als hoogtepunt de Meesterverheffing; De Schotse Ritus maakt de Vrijmetselaar niet hoger, maar kan zijn leven wel verrijken.
Wereldwijd werkt De Schotse Ritus op haar eigen specifieke wijze om de Broeders tot een vollediger begrijpen te laten komen. Zo zijn er uiteenlopende religieuze en filosofische motieven verwerkt in de ritualen waardoor er een totaalinzicht ontstaat en daardoor een beter inzicht in de werkwijze in de eigen Loge.
Het ontmoeten staat in de Vrijmetselarij voorop, het ontmoeten van geestverwanten die net als jij willen groeien in hun geestelijke ontwikkeling. Met als doel vrij te worden als mens, wat voor de ander te kunnen betekenen en om tot een beter begrijpen van het Al te komen.
Op het internet zijn vele sites gewijd aan de vrijmetselarij, dit is immers een wereldwijde organisatie met in elk land andere werkwijzen en in elk land weer vele loges en aanvullende werkwijzen met elk hun eigen accenten en sfeer.

 


Doel van de Aloude en Aangenomen Schotse Ritus (A.A.S.R.):

 De Orde van Vrijmetselaren werkend onder de Opperraad van de 33e en laatste graad van de Aloude en Aangenomen Schotse Ritus voor het Koninkrijk der Nederlanden, kortweg genoemd ‘de Schotse Ritus’, heeft als doel te voorzien in methoden, die Meestervrijmetselaren in staat stellen hun kennis over -en inzicht in de leerling-, gezellen- en meestergraad verder te ontwikkelen en te verdiepen.
De zoekende mens is als Leerling op weg gegaan om door middel van bewustwording tot dieper inzicht te komen over het leven in de meest ruime zin van het woord.
Die zoektocht heeft geen eind noch doel.
Zij is de maçonnieke opdracht bij uitstek en daardoor voor de Vrijmetselaar doel in zichzelf. De Schotse Ritus tracht door middel van een groot aantal initiaties en andere bijeenkomsten steeds weer nieuwe perspectieven te bieden welke aan die zoektocht zin en betekenis kunnen geven.
Joods-christelijke invalshoeken, het Hermetisme, de Gnostiek, het Neoplatonisme, de Stoa en de alchemie vormen daarbij belangrijke bronnen van inspiratie. Zij zijn in de Rituelen op subtiele en allusieve wijze verwerkt.

 

De A.A.S.R.omvat in totaal 33 graden; slechts in een bepaald aantal wordt gewerkt.

 De vervolggraden hebben een ander karakter dan de symbolieke graden.

 De graden van de Schotse Ritus zijn verdeeld in zeven klassen:

 Eerste klasse Symbolieke Loge graden 1 t/m 3

 Tweede klasse Loge van Volmaking graden 4 t/m 14

 Derde en Vierde klasse Kapittelgraden graden 15 t/m 18

 Vijfde klasse Areopagus graden 19 t/m 30

 

esde klasse Consistorie graden 31 & 32

 

Zevende klasse Opperraad 33e graad

 


 

 

 

 

 

Consistories

 

 

 

 

 

 

In alle landen van de wereld waar de Schotse Ritus is gevestigd, wordt het erfgoed van de Eerste klasse beheerd door een onafhankelijke autonome Grootmacht. In ons land is dit de Orde van Vrijmetselaren onder het Grootoosten der Nederlanden.

 

Een Consistorie komt ongeveer 6 keer per werkjaar bijeen.

 

Een aantal malen in een bijeenkomst, die met een gewone comparitie-avond in een Loge kan worden vergeleken. Deze bijeenkomsten vinden plaats in het Logegebouw in de vestigingsplaats van het Consistorie.

 

De Inwijdingen in de 4e en 18e graad vinden eveneens regionaal plaats in de vestigingsplaats.Kleding: donker kostuum, donkere of Ordedas, zwarte schoenen, geen handschoenen.

 

De overige Inwijdingen (22°,28°,30°,31°,32°,33°) worden centraal uitgevoerd in Amsterdam, Arnhem en Bilthoven.Bij die Inwijdingen komen de leden van de Schotse Ritus uit het gehele land bijeen.

 

Iedere Vrijmetselaar kan één jaar na zijn verheffing tot Meester worden ingewijd in de 4° van de Schotse Ritus.

 

Raadpleeg de vertegenwoordiger van het Consistorie in uw Loge wanneer U zich verder wilt verdiepen in de graden van Leerling, Gezel en Meester en in die van de aanvullende werkwijzen. (of volg de link lidmaatschap)

 

Via deze weg hopen wij u te kunnen laten proeven van wat wij ervaren, wellicht mogen wij u eens ontmoeten.

 

Men wordt lid van de Orde middels het lidmaatschap van een zgn. "Consistorie", de regionale vereniging.

 

Er zijn Consistories in de volgende plaatsen in Nederland:

 

Amsterdam                 Fiat Pax, 1915

 

Den Haag                   Jacques de Molay, 1919

 

Arnhem/Velp              Het Oosten, 1928

 

Utrecht                      De Ceders, 1963

 

Groningen                  Wessel Gansfort, 1964

 

Alkmaar                     Corona Borealis, 1966

 

Rotterdam                  Hugo van Gijn, 1966

 

Eindhoven                  Willem van Oranje, 1968

 

Bergen op Zoom         Willem de Zwijger, 1979

 

In Rotterdam bestaat sinds 1991 een consistorie Thistle and Rose, waarvan de leden niet uit één regio komen, maar in het gehele land wonen. Dit consistorie is opgericht om in ons land wonende buitenlandse broeders in de gelegenheid te stellen lid te zijn van de Schotse Ritus. De voertaal in Thistle and Rose is Engels.

 

Er zijn ook consistories in Suriname ,Zimbabwe en op Curaçao en Aruba:

 

Curaçao                     De Vergenoeging 1953

 

Zimbabwe                 Marandellas 1966

 

Suriname                   Concordia Creat Felicitatem 1975

 

Aruba                        Solomon`s Wisdom 1983

 

 

 

Een Consistorie komt ongeveer 6 keer per werkjaar bijeen.

 

Een aantal malen in een bijeenkomst, die met een gewone comparitie-avond in een Loge kan worden vergeleken. Deze bijeenkomsten vinden plaats in het Logegebouw in de vestigingsplaats van het Consistorie.

 

De Inwijdingen in de 4e, 14e en 18e graad vinden eveneens regionaal plaats in de vestigingsplaats.Kleding: donker kostuum, donkere of Ordedas, zwarte schoenen, geen handschoenen.

 

De overige Inwijdingen (22°,28°,30°,31°,32°,33°) worden centraal uitgevoerd in Amsterdam, Arnhem en Bilthoven.Bij die Inwijdingen komen de leden van de Schotse Ritus uit het gehele land bijeen.

 

Iedere Vrijmetselaar kan één jaar na zijn verheffing tot Meester worden ingewijd in de 4° van de Schotse Ritus.