Artikelindex

Doel van de Aloude en Aangenomen Schotse Ritus (A.A.S.R.):

 De Orde van Vrijmetselaren werkend onder de Opperraad van de 33e en laatste graad van de Aloude en Aangenomen Schotse Ritus voor het Koninkrijk der Nederlanden, kortweg genoemd ‘de Schotse Ritus’, heeft als doel te voorzien in methoden, die Meestervrijmetselaren in staat stellen hun kennis over -en inzicht in de leerling-, gezellen- en meestergraad verder te ontwikkelen en te verdiepen.
De zoekende mens is als Leerling op weg gegaan om door middel van bewustwording tot dieper inzicht te komen over het leven in de meest ruime zin van het woord.
Die zoektocht heeft geen eind noch doel.
Zij is de maçonnieke opdracht bij uitstek en daardoor voor de Vrijmetselaar doel in zichzelf. De Schotse Ritus tracht door middel van een groot aantal initiaties en andere bijeenkomsten steeds weer nieuwe perspectieven te bieden welke aan die zoektocht zin en betekenis kunnen geven.
Joods-christelijke invalshoeken, het Hermetisme, de Gnostiek, het Neoplatonisme, de Stoa en de alchemie vormen daarbij belangrijke bronnen van inspiratie. Zij zijn in de Rituelen op subtiele en allusieve wijze verwerkt.

 

De A.A.S.R.omvat in totaal 33 graden; slechts in een bepaald aantal wordt gewerkt.

 De vervolggraden hebben een ander karakter dan de symbolieke graden.

 De graden van de Schotse Ritus zijn verdeeld in zeven klassen:

 Eerste klasse Symbolieke Loge graden 1 t/m 3

 Tweede klasse Loge van Volmaking graden 4 t/m 14

 Derde en Vierde klasse Kapittelgraden graden 15 t/m 18

 Vijfde klasse Areopagus graden 19 t/m 30

 

esde klasse Consistorie graden 31 & 32

 

Zevende klasse Opperraad 33e graad