Artikelindex

 

 

 

 

 

Consistories

 

 

 

 

 

 

In alle landen van de wereld waar de Schotse Ritus is gevestigd, wordt het erfgoed van de Eerste klasse beheerd door een onafhankelijke autonome Grootmacht. In ons land is dit de Orde van Vrijmetselaren onder het Grootoosten der Nederlanden.

 

Een Consistorie komt ongeveer 6 keer per werkjaar bijeen.

 

Een aantal malen in een bijeenkomst, die met een gewone comparitie-avond in een Loge kan worden vergeleken. Deze bijeenkomsten vinden plaats in het Logegebouw in de vestigingsplaats van het Consistorie.

 

De Inwijdingen in de 4e en 18e graad vinden eveneens regionaal plaats in de vestigingsplaats.Kleding: donker kostuum, donkere of Ordedas, zwarte schoenen, geen handschoenen.

 

De overige Inwijdingen (22°,28°,30°,31°,32°,33°) worden centraal uitgevoerd in Amsterdam, Arnhem en Bilthoven.Bij die Inwijdingen komen de leden van de Schotse Ritus uit het gehele land bijeen.

 

Iedere Vrijmetselaar kan één jaar na zijn verheffing tot Meester worden ingewijd in de 4° van de Schotse Ritus.

 

Raadpleeg de vertegenwoordiger van het Consistorie in uw Loge wanneer U zich verder wilt verdiepen in de graden van Leerling, Gezel en Meester en in die van de aanvullende werkwijzen. (of volg de link lidmaatschap)

 

Via deze weg hopen wij u te kunnen laten proeven van wat wij ervaren, wellicht mogen wij u eens ontmoeten.

 

Men wordt lid van de Orde middels het lidmaatschap van een zgn. "Consistorie", de regionale vereniging.

 

Er zijn Consistories in de volgende plaatsen in Nederland:

 

Amsterdam                 Fiat Pax, 1915

 

Den Haag                   Jacques de Molay, 1919

 

Arnhem/Velp              Het Oosten, 1928

 

Utrecht                      De Ceders, 1963

 

Groningen                  Wessel Gansfort, 1964

 

Alkmaar                     Corona Borealis, 1966

 

Rotterdam                  Hugo van Gijn, 1966

 

Eindhoven                  Willem van Oranje, 1968

 

Bergen op Zoom         Willem de Zwijger, 1979

 

In Rotterdam bestaat sinds 1991 een consistorie Thistle and Rose, waarvan de leden niet uit één regio komen, maar in het gehele land wonen. Dit consistorie is opgericht om in ons land wonende buitenlandse broeders in de gelegenheid te stellen lid te zijn van de Schotse Ritus. De voertaal in Thistle and Rose is Engels.

 

Er zijn ook consistories in Suriname ,Zimbabwe en op Curaçao en Aruba:

 

Curaçao                     De Vergenoeging 1953

 

Zimbabwe                 Marandellas 1966

 

Suriname                   Concordia Creat Felicitatem 1975

 

Aruba                        Solomon`s Wisdom 1983

 

 

 

Een Consistorie komt ongeveer 6 keer per werkjaar bijeen.

 

Een aantal malen in een bijeenkomst, die met een gewone comparitie-avond in een Loge kan worden vergeleken. Deze bijeenkomsten vinden plaats in het Logegebouw in de vestigingsplaats van het Consistorie.

 

De Inwijdingen in de 4e, 14e en 18e graad vinden eveneens regionaal plaats in de vestigingsplaats.Kleding: donker kostuum, donkere of Ordedas, zwarte schoenen, geen handschoenen.

 

De overige Inwijdingen (22°,28°,30°,31°,32°,33°) worden centraal uitgevoerd in Amsterdam, Arnhem en Bilthoven.Bij die Inwijdingen komen de leden van de Schotse Ritus uit het gehele land bijeen.

 

Iedere Vrijmetselaar kan één jaar na zijn verheffing tot Meester worden ingewijd in de 4° van de Schotse Ritus.